Ngày đăng: 19/12/2017

Thông báo lịch thi kết thúc học kỳ I bậc trung cấp 36 tháng khóa 51

Phòng Quản Lý Đào Tạo trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Công Nghiệp thông báo lịch thi kết thúc học kỳ I khóa 51 bậc trung cấp 36 tháng

Lịch thi và phòng thi kết thúc học kỳ I