Ngày đăng: 14/01/2015

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO NGẮN HẠN CẤP CHỨNG CHỈ BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN VIÊN

Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh - Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp thông báo tuyển sinh các lớp học cấp chứng chỉ Bồi dưỡng nghiệp vụ kế toán viên như sau:

1. Đối tượng

Cán bộ kế toán tại các đơn vị hành chính sự nghiệp và doanh nghiệp, học sinh sinh viên đang học tập tại Nhà trường và tất cả các cá nhân có nhu cầu học tập nâng cao trình độ.

2. Thời gian đào tạo và học phí

- Thời lượng đào tạo: 120 giờ (30 buổi)

          - Thời gian học: tối các ngày trong tuần hoặc thứ 7 và chủ nhật tùy theo yêu cầu của học viên.

- Học phí: 1.800.000 đồng/học viên

3. Quyền lợi của người học

          - Học viên được học các giảng viên có trình độ chuyên môn cao, có thâm niên công tác nhiều năm trong lĩnh vực kế toán tài chính.

          - Học viên được giảng viên tư vấn miễn phí về những vấn đề liên quan đến nội dung học sau khi học xong khóa học.

4. Khai giảng và thời gian học

- Ngày 15 hàng tháng hoặc khi đủ số lượng đăng kí > 14 học viên;

- Lịch học theo yêu cầu học viên.

Lưu ý:  Lớp học dự kiến khai giảng vào 02/02/2015, vậy các cá nhân có nhu cầu liên hệ ngay với Khoa Kinh tế & QTKD để đăng kí học tập.

 

Liên hệ đăng ký học: Văn phòng Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh, tầng 6, nhà 8 tầng, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp (Số 202, Trần Nguyên Hãn, Tp Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang).

Điện thoại: 0969.377.774 (Thầy Phong); 0976.125.928 (Cô An Hà).

Thông tin thêm, xem trên Cổng thông tin điện tử của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp: www.bcit.edu.vn.

Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh