Thông báo hướng dẫn thực hiện miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, chính sách nội trú HK II năm học 2016 - 2017

Ngày đăng: 22/03/2017

[Bcit] - Thông báo số 222⁄TB-CĐKTCN ngày 17 tháng 03 năm 2017 về việc hướng dẫn thực hiện miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, chính sách nội trú HK II năm học 2016 - 2017.

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2017

Ngày đăng: 20/03/2017

[Bcit]- Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp thông báo tuyển sinh năm 2017

Thông báo khám sức khỏe cho học sinh, sinh viên khóa 50.

Ngày đăng: 13/03/2017

[Bcit]-Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp thông báo số 204⁄TB-CĐKTCN về việc triệu tập học sinh, sinh viên tham gia khám sức khỏe.

Thông báo kết quả thi tuyển KTV SAMSUNG

Ngày đăng: 06/03/2017

[Bcit] - Căn cứ kết quả thi tuyển KTV Samsung đợt 1 năm 2017, kỳ thi ngày 02 tháng 03 năm 2017, Trung tâm HTQT&QHDN xin gửi thông báo Danh sách sinh viên vượt qua bài thi GSAT và Lịch phỏng vấn trực tiếp.

Thông báo Tuyển dụng viên chức năm 2017

Ngày đăng: 06/03/2017

[Bcit]- Thông báo số 171⁄TB-CĐKTCN, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp về việc tuyển dụng viên chức năm 2017.

TẦM NHÌN - SỨ MẠNG - CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

Trường Cao đẳng kỹ thuật Công Nghiệp có sứ mạng cung cấp dịch vụ giáo dục đào tạo nhiều ngành, nhiều trình độ và dịch vụ khoa học chất lượng cao cho thị trường, đáp ứng yêu cầu. Tạo cơ hội và môi trường học tập thuận lợi cho mọi đối tượng.