Thông báo danh sách học sinh, sinh viên bậc Trung cấp chuyên nghiệp 24T khóa 49 đủ và không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp

Ngày đăng: 08/06/2017

[Bcit] - Thông báo danh sách học sinh, sinh viên bậc Trung cấp chuyên nghiệp 24T khóa 49 đủ và không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp năm 2017.

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG NGHIÊP LẦN THỨ XXXI - NHIỆM KỲ 2017-2019 THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

Ngày đăng: 08/06/2017

[Bcit]-Trong ngày 04 tháng 6 năm 2017, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp nhiệm kỳ 2017 - 2019 đã diễn ra tại hội trường lớn, cơ sở 2 của nhà Trường.

TỌA ĐÀM VỀ "ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP"

Ngày đăng: 29/05/2017

[Bcit] - Căn cứ vào kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ, viên chức, người lao động. Sáng ngày 27⁄5, Nhà trường đã tổ chức buổi Tọa đàm "Đạo đức nghề nghiệp" năm 2017;

THÔNG BÁO KẾT QUẢ PHỎNG VẤN TUYỂN KTV SAMSUNG – ĐỢT 2 NĂM 2017

Ngày đăng: 10/05/2017

[Bcit] - Căn cứ kết quả phỏng vấn tuyển kỹ thuật viên Samsung đợt 2 năm 2017, kỳ phỏng vấn ngày 06 tháng 5 năm 2017, Trung tâm Hợp tác quốc tế và Quan hệ doanh nghiệp xin thông báo Danh sách sinh viên vượt qua vòng phỏng vấn và Lịch kiểm tra sức khỏe như sau:

THÔNG BÁO KẾT QUẢ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC ĐỢT 1 NĂM 2017

Ngày đăng: 04/05/2017

[Bcit] - Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp thông báo kết quả thi tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2017:

TẦM NHÌN - SỨ MẠNG - CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

Trường Cao đẳng kỹ thuật Công Nghiệp có sứ mạng cung cấp dịch vụ giáo dục đào tạo nhiều ngành, nhiều trình độ và dịch vụ khoa học chất lượng cao cho thị trường, đáp ứng yêu cầu. Tạo cơ hội và môi trường học tập thuận lợi cho mọi đối tượng.

Thông tin mới

Ba công khai năm học 2015-2016

[Bcit]- Thực hiện Thông tư số 09⁄2009⁄TT-BGDĐT ngày 07⁄5⁄2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp công khai những thông tin sau:

THÔNG BÁO KẾT QUẢ PHỎNG VẤN TUYỂN KTV SAMSUNG – ĐỢT 2 NĂM 2017

[Bcit] - Căn cứ kết quả phỏng vấn tuyển kỹ thuật viên Samsung đợt 2 năm 2017, kỳ phỏng vấn ngày 06 tháng 5 năm 2017, Trung tâm Hợp tác quốc tế và Quan hệ doanh nghiệp xin thông báo Danh sách sinh viên vượt qua vòng phỏng vấn và Lịch kiểm tra sức khỏe như sau: