Thông báo Kết quả kỳ tuyển dụng viên chức năm 2022

Ngày đăng: 21/03/2023

[BCIT] Trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghiệp Thông báo Kết quả kỳ tuyển dụng viên chức năm 2022

Thông báo điều chỉnh lịch kiểm tra, sát hạch (vòng 2) kỳ tuyển dụng viên chức 2022

Ngày đăng: 09/03/2023

Thông báo điều chỉnh lịch kiểm tra, sát hạch (vòng 2) kỳ tuyển dụng viên chức 2022

Thông báo lịch kiểm tra, sát hạch (Vòng 2) kỳ tuyển dụng viên chức năm 2022

Ngày đăng: 06/03/2023

Thông báo lịch kiểm tra, sát hạch (Vòng 2) kỳ tuyển dụng viên chức năm 2022

Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 kỳ Tuyển dụng viên chức năm 2022

Ngày đăng: 21/02/2023

Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 kỳ Tuyển dụng viên chức năm 2022

Thông báo về việc thay đổi nội dung phần IV của Thông báo tuyển dụng số 2847⁄TB-CĐKTCN ngày 20⁄12⁄2022

Ngày đăng: 14/02/2023

Thông báo về việc thay đổi nội dung phần IV của Thông báo tuyển dụng số 2847⁄TB-CĐKTCN ngày 20⁄12⁄2022

TẦM NHÌN - SỨ MẠNG - CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

Trường Cao đẳng kỹ thuật Công Nghiệp có sứ mạng cung cấp dịch vụ giáo dục đào tạo nhiều ngành, nhiều trình độ và dịch vụ khoa học chất lượng cao cho thị trường, đáp ứng yêu cầu. Tạo cơ hội và môi trường học tập thuận lợi cho mọi đối tượng.