MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG NĂM HỌC 2022-2023

Ngày đăng: 30/06/2022

MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG NĂM HỌC 2022-2023

THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRUNG CẤP CHÍNH QUY NĂM 2022

Ngày đăng: 18/03/2022

[bcit] - THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRUNG CẤP CHÍNH QUY NĂM 2022

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2022

Ngày đăng: 18/03/2022

[bcit] - THÔNG BÁO TUYỂN SINH CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2022

Kế hoạch Tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện Đợt 1 năm 2022 hưởng ứng Chiến dịch “Lễ hội Xuân hồng” năm 2022 của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp

Ngày đăng: 06/01/2022

Thực hiện Kế hoạch số 6676⁄KH-BCĐ ngày 16⁄12⁄2021; Kế hoạch số 33⁄KH-BCĐ ngày 17⁄12⁄2021 của Ban Chỉ đạo vận động Hiến máu tình nguyệ về Chiến dịch vận động hiến máu tình nguyện và tổ chức tiếp nhận máu năm 2022, Chi hội Chữ thập đỏ trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp phối hợp Đoàn Thanh niên Nhà trường xây dựng kế hoạch tổ chức Ngày hội Hiến máu tình nguyện hưởng ứng Chiến dịch “Lễ hội Xuân hồng” năm 2022 như sau:

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2020 – 2021 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2021 – 2022

Ngày đăng: 03/11/2021

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 - 2022, ngày 30⁄10⁄2021, tại Hội trường lớn cơ sở 1, trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đào tạo năm học 2020 – 2021 và triển khai nhiệm vụ đào tạo năm học 2021 – 2022.

TẦM NHÌN - SỨ MẠNG - CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

Trường Cao đẳng kỹ thuật Công Nghiệp có sứ mạng cung cấp dịch vụ giáo dục đào tạo nhiều ngành, nhiều trình độ và dịch vụ khoa học chất lượng cao cho thị trường, đáp ứng yêu cầu. Tạo cơ hội và môi trường học tập thuận lợi cho mọi đối tượng.