KẾ HOẠCH TỔ CHỨC GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO HSSV NĂM 2017

Ngày đăng: 28/04/2017

[Bcit] - Căn cứ kế hoạch, nhiệm vụ năm học 2016 - 2017; Căn cứ hiện trạng và nhu cầu giáo dục kỹ năng sống cho HSSV Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp, Phòng CTCT-HSSV xây dựng kế hoạch tổ chức giáo dục kỹ năng sống cho HSSV năm 2017 như sau:

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG TỪ CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC VÀ ĐẠI HỌC VĂN BẰNG 2 CHÍNH QUY NĂM 2017

Ngày đăng: 24/04/2017

[Bcit] - Khoa KT&QTKD - Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp thông báo tuyển sinh đào tạo liên thông Cao đẳng lên Đại học và Đại học văn bằng 2 chính quy năm 2017 như sau:

Thông báo Lịch giảng tiết thực hành đối với thí sinh dự tuyển viên chức đợt 1 năm 2017

Ngày đăng: 24/04/2017

[Bcit] - Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp thông báo Lịch giảng tiết thực hành đối với thí sinh dự tuyển viên chức đợt 1 năm 2017

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THI TUYỂN KỸ THUẬT VIÊN ĐỢT 2 NĂM 2017 CHO CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ SAMSUNG VIỆT NAM

Ngày đăng: 19/04/2017

[Bcit] - Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2016 – 2017 và nhu cầu việc làm của học sinh sinh viên sau khi tốt nghiệp; Căn cứ vào nhu cầu tuyển dụng của Công ty TNHH Điện tử Samsung Việt Nam; Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp phối hợp với Công ty TNHH Điện tử Samsung Việt Nam tổ chức Chương trình thi tuyển kỹ thuật viên đợt 2 năm 2017 dành cho học sinh sinh viên (HSSV) Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp như sau:

Kế hoạch Tổ chức Hiến máu tình nguyện đợt 1 năm 2017

Ngày đăng: 14/04/2017

[Bcit] - Thực hiện Kế hoạch số 3905⁄KH-BCĐ ngày 06 tháng 12 năm 2016 của Ban chỉ đạo vận động Hiến máu tình nguyện thuộc UBND tỉnh Bắc Giang về việc tuyên truyền, vận động Hiến máu tình nguyện năm 2017, Chi hội Chữ thập đỏ trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp kết hợp với Đoàn TNCSHCM Nhà trường xây dựng kế hoạch tổ chức ngày hội “Hiến máu tình nguyện đợt 1 năm 2017” như sau:

TẦM NHÌN - SỨ MẠNG - CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

Trường Cao đẳng kỹ thuật Công Nghiệp có sứ mạng cung cấp dịch vụ giáo dục đào tạo nhiều ngành, nhiều trình độ và dịch vụ khoa học chất lượng cao cho thị trường, đáp ứng yêu cầu. Tạo cơ hội và môi trường học tập thuận lợi cho mọi đối tượng.

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THI TUYỂN KỸ THUẬT VIÊN ĐỢT 2 NĂM 2017 CHO CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ SAMSUNG VIỆT NAM

[Bcit] - Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2016 – 2017 và nhu cầu việc làm của học sinh sinh viên sau khi tốt nghiệp; Căn cứ vào nhu cầu tuyển dụng của Công ty TNHH Điện tử Samsung Việt Nam; Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp phối hợp với Công ty TNHH Điện tử Samsung Việt Nam tổ chức Chương trình thi tuyển kỹ thuật viên đợt 2 năm 2017 dành cho học sinh sinh viên (HSSV) Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp như sau: