HỘI THẢO DU HỌC HÀN QUỐC NĂM 2017

Ngày đăng: 02/12/2016

[Bcit] - Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp liên kết với trường Cao đẳng Ajou Motor Hàn Quốc tổ chức hội thảo tuyển sinh hệ Cao đẳng vừa học vừa làm năm 2017.

HỘI THẢO DU HỌC HÀN QUỐC NĂM 2017

Ngày đăng: 02/12/2016

[Bcit] - Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp liên kết với trường Cao đẳng Ajou Motor Hàn Quốc tổ chức hội thảo tuyển sinh hệ Cao đẳng vừa học vừa làm năm 2017.

Thông báo về việc tổ chức kiểm tra sát hạch trình độ tiếng Anh cho Sinh viên bậc Cao đẳng hệ chính quy khóa 50 năm học 2016 - 2017

Ngày đăng: 02/12/2016

[Bcit]-Thông báo về việc tổ chức kiểm tra sát hạch trình độ tiếng Anh cho Sinh viên bậc Cao đẳng hệ chính quy khóa 50 năm học 2016 - 2017

SINH VIÊN BCIT SÔI NỔI VỚI CÁC HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM 50 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG

Ngày đăng: 19/11/2016

[Bcit] - Từ ngày 17⁄10 đến ngày 14⁄11⁄2016, tại trường cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp đã diễn ra chuỗi các hoạt động Văn hóa, Văn nghệ và Thể thao kỷ niệm 50 ngày truyền thống của Nhà trường

Lịch thi học kỳ I năm học 2016-2017 hệ cao đẳng chính quy khóa 48, 49

Ngày đăng: 17/11/2016

Lịch thi học kỳ I năm học 2016-2017 hệ cao đẳng chính quy khóa 48, 49

TẦM NHÌN - SỨ MẠNG - CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

Trường Cao đẳng kỹ thuật Công Nghiệp có sứ mạng cung cấp dịch vụ giáo dục đào tạo nhiều ngành, nhiều trình độ và dịch vụ khoa học chất lượng cao cho thị trường, đáp ứng yêu cầu. Tạo cơ hội và môi trường học tập thuận lợi cho mọi đối tượng.

MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG NĂM HỌC 2015-2016

Năm học 2015-2016, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp phấn đấu đạt những mục tiêu chất lượng sau: