Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp kỷ niệm 50 năm thành lập trường

Ngày đăng: 2016-11-17
Lượt xem: 23461
Nguồn: Truyền hình Bắc Giang
Từ khóa: Trường cao đẳng kỹ thuật công nghiệp kỷ niệm 50 năm ngày thành lập
Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp kỷ niệm 50 năm thành lập trường