Khoa Điện tử - Tin học

Tên đơn vị : Khoa Điện tử - Tin học
Trang tin điện tử:
Điện thoại: 0204 3858611
Fax:
Hộp thư:
Địa chỉ: Tầng 3, Nhà X1 Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp
Nguyễn Thị Tâm

Chức vụ : Phó trưởng khoa

Trình độ : Thạc sỹ

Điện thoại : 0966443446

Hộp thư : 

Hà Trọng Hiếu

Chức vụ : Phó trưởng khoa

Trình độ : Thạc sỹ

Điện thoại : 0388746368

Hộp thư : 

Họ tên Chức vụ Trình độ Điện thoại Hộp thư
Trần Thị An Hà Thư ký Cử nhân 0976125928
Hoàng Bảo Trung Giảng viên Kỹ sư 0987192883
Nguyễn Tiến Đức Tổ trưởng, giảng viên Thạc sỹ 0963633456
Vương Quang Huy Giảng viên Thạc sỹ 0984113965
Phan Quang Thưởng Giáo viên Thạc sỹ 0946885185
Nguyễn Ngọc Hoan Giáo viên Thạc sỹ 0976351503
Phạm Thị Uyên Giáo viên Thạc sỹ 0984142916
Lâm Quang Ngọc Giáo viên Kỹ sư 0904347776
Mạc Văn Biên Giáo viên Thạc sỹ 0977414070
Đoàn Thị Chi Giáo viên Thạc sỹ 0333110866
Ngô Đức Tuấn Giáo Viên Thạc Sỹ 0986894380
Lê Đình Giang Giáo Viên Thạc sỹ 0914803304
Nguyễn Đình Gia Khuy Chuyên viên Cử nhân 0823297553
Tống Thị Hạnh Giảng viên Thạc sỹ 0985326358
Dương Văn Hùng Giảng viên Thạc sỹ 0986096329
Đặng Lan Thương Giảng viên Đại học 0982590315
Cao Thị Hương Giáo viên Kỹ sư 0349538902
Nguyễn Văn Hải Giảng viên Kỹ sư 033 396 111
Nguyễn Thị Hiên Giảng viên Thạc sỹ 0989 686 287
Nguyễn Văn Tùng Giảng viên Thạc sỹ 0988 121 969
Phạm Thị Điệp Giảng viên Đại học 0918 301 048
Nguyễn Thị Minh Thúy Giảng viên Thạc sỹ 0983 829 986
Nguyễn Bình An Giáo viên Cao đẳng 0965 962 807
Nguyễn Thế Đức Giáo viên Cao đẳng 0394 622 447

Related Information