Tổ Công Nghệ May

Tên đơn vị : Tổ Công Nghệ May
Trang tin điện tử:
Điện thoại:
Fax:
Hộp thư: tmtt@bcit.edu.vn
Địa chỉ: Tầng 4 - Tòa nhà 8 tầng
Họ tên Chức vụ Trình độ Điện thoại Hộp thư
Bùi Thị Tình Giáo viên Cử nhân 0975303123 tinhbt@bcit.edu.vn
Vũ Thị Trang Nhân viên Đại học 01656 987 266 trangvt@bcit.edu.vn
Dương Thị Phượng Tổ trưởng Kỹ sư 0985145579 phuongdt@bcit.edu.vn
Tạ Thị Thu Huyền Giảng viên Kỹ sư 0987270787 huyenttt@bcit.edu.vn

Related Information