Ngày đăng: 01/11/2013

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP CHỨNG CHỈ KẾ TOÁN TỔNG HỢP, KẾ TOÁN THUẾ, KẾ TOÁN THỰC HÀNH

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp thông báo tuyển sinh các lớp học cấp chứng chỉ: Kế toán tổng hợp; Kế toán thuế; Kế toán thực hành như sau:

1. Đối tượng

   - Học sinh, sinh viên hiện đang theo học hoặc đã tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán; Quản trị kinh doanh; Tài chính – Ngân hàng;

   - Cán bộ làm công tác Kế toán, Quản trị kinh doanh, Tài chính – Ngân hàng tại các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp;

   - Các đối tượng khác có nhu cầu học tập nâng cao Kế toán thực hành; Kế toán Thuế; Kế toán tổng hợp.

2. Khai giảng và thời gian học

   - Ngày 15 hàng tháng hoặc khi đủ số lượng đăng kí > 14 học viên;

   - Lịch học theo yêu cầu học viên.

3. Nội dung khóa học

3.1. Chương trình Kế toán tổng hợp

   Thời lượng của khóa học: 90 giờ, nội dung gồm 4 phần sau:

   Phần 1: Kế toán doanh nghiệp

   Bồi dưỡng cập nhật và hệ thống hoá những kiến thức cơ bản, chuyên sâu về kế toán doanh nghiệp theo luật kế toán, chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán hiện hành.

   Phần 2: Kế toán trên sổ

   - Hướng dẫn thực hành lập bộ chứng từ kế toán, sổ sách kế toán thực tế theo chế độ kế toán hiện hành;

   - Hướng dẫn thực hành khoá sổ kế toán, lập báo cáo tài chính.

   Phần 3: Kế toán máy

          Hướng dẫn thực hành kế toán máy theo mô hình phòng kế toán ảo.

   Phần 4: Kế toán thuế:

   - Hướng dẫn lập tờ kê khai thuế hàng tháng, hàng quí và quyết toán thuế cuối năm (tờ khai GTGT, tờ khai thuế TNCN,....), báo cáo thuế;

   - Hướng dẫn sử dụng phần mềm Hỗ trợ kê khai thuế mới nhất của Tổng cục thuế phát hành.

3.2. Chương trình Kế toán thuế

   Thời lượng của khóa học: 60 giờ, nội dung bao gồm:

   - Giới thiệu các loại thuế, phí, lệ phí chủ yếu hiện hành

   - Kế toán các loại thuế và phí, lệ phí chủ yếu:

      + Kế toán thuế GTGT

      + Kế toán thuế TTĐB

      + Kế toán thuế xuất, nhập khẩu

      + Kế toán thuế tài nguyên

      + Kế toán thuế nhà đất, tiền thuê đất

      + Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp

      + Kế toán thuế đối thuế thu nhập cá nhân

      + Kế toán các loại lệ phí chủ yếu, Lệ phí môn bài, lệ phí trước bạ...

   - Hướng dẫn lập tờ kê khai thuế hàng tháng, hàng quí và quyết toán thuế cuối năm (tờ khai GTGT, tờ khai thuế TNCN,....), báo cáo thuế.

   - Hướng dẫn sử dụng phần mềm Hỗ trợ kê khai thuế mới nhất của Tổng cục thuế phát hành.

3.3. Chương trình Kế toán thực hành

   Thời lượng của khóa học: 90 giờ, nội dung gồm 3 phần sau:

   Phần 1: Thực hành kế toán trên sổ:

      - Bồi dưỡng cập nhật và hệ thống hoá những kiến thức cơ bản, chuyên sâu về kế toán doanh nghiệp theo luật kế toán, chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán hiện hành;

      - Hướng dẫn thực hành lập bộ chứng từ kế toán, sổ sách kế toán thực tế theo chế độ kế toán hiện hành;

      - Hướng dẫn thực hành khoá sổ kế toán, lập báo cáo tài chính.

   Phần 2: Thực hành kế toán máy:

      Hướng dẫn thực hành kế toán máy theo mô hình phòng kế toán ảo.

   Phần 3: Thực hành kế toán thuế:

      - Hướng dẫn lập tờ kê khai thuế hàng tháng, hàng quí và quyết toán thuế cuối năm (tờ khai GTGT, tờ khai thuế TNCN,....), báo cáo thuế;

      - Hướng dẫn sử dụng phần mềm Hỗ trợ kê khai thuế mới nhất của Tổng cục thuế phát hành.

4. Học phí đào tạo

TT

Lớp học

Mức thu học phí

Ghi chú

Áp dụng cho học sinh, sinh viên đang học tập tại Trường

Áp dụng cho các Đối tượng khác

 

1

Kế toán tổng hợp

1.200.000 đ/hv

1.800.000 đ/hv

 

2

Kế toán Thuế

   800.000 đ/hv

1.600.000 đ/hv

 

3

Kế toán thực hành

1.200.000 đ/hv

1.800.000 đ/hv

 

5. Quyền lợi của người học

          - Học viên được học các giảng viên có trình độ chuyên môn cao, có thâm niên công tác nhiều năm trong lĩnh vực tài chính kế toán và thuế.

          - Học viên có kết quả bằng 2 năm kinh nghiệm.

          - Học viên được giảng viên tư vấn miễn phí về kế toán, thuế sau khi học xong khóa học.

Liên hệ đăng ký học: Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh, tầng 6, nhà Đa năng, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp (Số 202, Trần Nguyên Hãn, Tp Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang). Điện thoại: 0979.722.304 (Mr. Phong); 0977.832.558 (Mrs. Vân Anh) hoặc 0240.3851.965 (Tổ Tuyển sinh – phòng Đào Tạo)

P Đào tạo