Ngày đăng: 06/12/2013

THÔNG BÁO KHAI GIẢNG LỚP CHỨNG CHỈ KẾ TOÁN TỔNG HỢP

Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh – Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp thông báo khai giảng lớp Kế toán tổng hợp tháng 12 như sau:

1. Thời gian: 18h00 thứ Năm ngày 12/12/2013

2. Địa điểm: Tại phòng Thực hành kế toán – Tầng 1, Nhà 8 tầng

Vậy đề nghị các bạn học viên đã đăng ký học có mặt đúng giờ. Những bạn nào đăng ký nhưng chưa nộp tiền học phí đề nghị đến nộp tiền học phí trước ngày 10/12/2013.

Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh tiếp tục nhận hồ sơ đăng ký, cá nhân nào có nhu cầu học liên hệ trực tiếp tại: văn phòng  Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh, tầng 6, nhà 8 tầng, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp (Số 202, Trần Nguyên Hãn, Tp Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang).

Điện thoại: 0979.722.304 (Thầy Phong) hoặc 0977.832.558 (Cô Vân Anh).

NP