Ngày đăng: 07/08/2014

Thông báo kế hoạch tổ chức kiểm tra và cấp Chứng chỉ Ngoại ngữ Quốc gia trình độ A, B, Anh văn, Trung văn và tin học

Trung tâm Seiko xin thông báo về kế hoạch tổ chức kiểm tra và cấp Chứng chỉ Ngoại ngữ Quốc gia trình độ A, B, Anh văn, Trung văn và tin học như sau:

1. Thời gian đăng ký kiểm tra: Từ ngày ra thông báo

2. Hồ sơ đăng ký kiểm tra: Thí sinh cần

-  Điền vào phiếu đăng ký được phát miễn phí tại Văn phòng Trung tâm Seiko.

-  Nộp 02 ảnh 4 x 6cm theo chuẩn quốc tế (ảnh chụp không quá 6 tháng).

       - Nộp 01 bản photo chứng minh nhân dân hoặc thẻ sinh viên hoặc thẻ cán bộ hoặc giấy khai sinh hoặc giấy tờ tùy thân có dán ảnh khác.

3.     Lệ phí thi:

                     -  Thí sinh nộp: 70.000 đồng.

4.     Địa điểm đăng ký: Văn phòng Trung tâm Seiko Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp  : tầng 1 nhà B, số 202 đường Trần Nguyên Hãn Thành phố Bắc Giang Tỉnh Bắc Giang , ĐT: 0240 3529565

-  Sáng:    từ 7:00 đến 11:30

-   Chiều:  từ 13:30 đến 17:00

                 Từ thứ 2 đến thứ 6

5.     Thời gian tổ chức kiểm tra: ngày 24.08.2014

6.     Địa điểm kiểm tra: Nhà B trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp

7.     Lưu ý:

- Sau khi thí sinh đăng ký dự kiểm tra, Trung tâm không giải quyết chuyển ngày kiểm tra hoặc hoàn trả lệ phí dự kiểm tra cho thí sinh.

-  Khi đăng ký dự kiểm tra, Trung tâm Seiko đề nghị thí sinh:

+ Đọc kỹ các thông tin trong phiếu báo dự thi và điều chỉnh sai sót (nếu có).

+ Nắm rõ qui chế về việc kiểm tra và cấp Chứng chỉ Ngoại ngữ hiện hành của Trung tâm Seiko Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp 

Trung tâm Seiko