Ngày đăng: 16/09/2014

THÔNG BÁO KHAI GIẢNG LỚP CHỨNG CHỈ KẾ TOÁN THUẾ

Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh – Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp thông báo khai giảng lớp Kế toán thuế tháng 10 như sau:

Thời gian: 18h00 thứ Tư ngày 01/10/2014
 
Địa điểm: Tại phòng Thực hành kế toán – Tầng 1, Nhà 8 tầng - Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp.
 
Vậy đề nghị các bạn học viên đã đăng ký học có mặt đúng giờ. Những bạn nào chưa đăng ký hoặc đã đăng ký nhưng chưa nộp tiền học phí đề nghị đến đăng ký và nộp tiền học phí trước ngày 30/9/2014. Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh tiếp tục nhận hồ sơ đăng ký, cá nhân nào có nhu cầu học liên hệ trực tiếp tại: văn phòng Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh, tầng 6, nhà 8 tầng, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp (Số 202, Trần Nguyên Hãn, Tp Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang). 
 
Điện thoại liên hệ: 0979.722.304 (Thầy Phong) hoặc 0906.255.286 (Cô Lê Vân)

Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh