Ngày đăng: 01/05/2013

Thông báo khai giảng lớp Vận hành thiết bị hóa

Nhà trường tổ chức khai giảng lớp Vận hành thiết bị máy hóa (Vận hành hoá).

Thời gian: 9h00’ thứ sáu ngày 17/5/2013.

Địa điểm: Tại Trung tâm Tuyển sinh và Liên kết đào tạo.

Vậy đề nghị những sinh viên đã đăng ký học có mặt đúng giờ. Nhà trường tiếp tục nhận hồ sơ đăng ký học đến hết ngày 20/5/2013, sinh viên nào có nhu cầu học liên hệ trực tiếp tại Trung tâm Tuyển sinh & Liên kết đào tạo hoặc gọi theo số điện thoại: 0240 3851 965 – 0915 242 589.

TTTS&LKĐT