Ngày đăng: 20/04/2016

Quyết định đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp tháng 4 năm 2016

[Bcit]- Quyết định về việc công nhận học sinh hệ TCCN 36 tháng khóa 47 (đặt tại TT GDTX & DN huyện Sơn Động) đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp năm 2016

Nội dung chi tiết xem file đính kèm./.

Phòng Đào tạo