Ngày đăng: 09/08/2016

Kế hoạch tổ chức nhập học đợt 1 cho học sinh, sinh viên khoá 50

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017. Nhà Trường xây dựng kế hoạch nhập học đợt 1 cho học sinh, sinh viên khoá 50 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh và các bậc phụ huynh đến làm thủ tục nhập học;

- Tổ chức nhập học khoa học, đảm bảo đúng quy chế tuyển sinh.

2. Yêu cầu:

- Làm tốt công tác chuẩn bị, đảm bảo các điều kiện cho tổ chức quá trình nhập học.

- Giải quyết các thủ tục nhanh gọn, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho các tân học sinh, sinh viên;

- Phân công rõ trách nhiệm của các cá nhân và đơn vị tham gia vào quá trình nhập học;

- Đảm bảo an toàn, tiết kiệm, an ninh trật tự trong và ngay sau khi nhập trường.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, DỰ KIẾN SỐ LƯỢNG NHẬP HỌC

1. Thời gian: Ngày 11 và 12/8/2016 (Thứ 5 và thứ 6)

  Buổi sáng: từ 7h00’ ÷ 11h30’;  Buổi chiều từ 13h30’ ÷ 17h00’.

2. Địa điểm: Sảnh tầng 1 nhà đa năng 8 tầng - Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp

3. Dự kiến số lượng học sinh, sinh viên nhập học:

  Căn cứ số lượng hồ sơ và giấy báo nhập học đã gửi cho thí sinh đăng ký xét tuyển các hệ đào tạo tính đến ngày 08/8/2016 là: 470 (không tính số lượng dự thi liên thông từ TCCN lên Cao đẳng).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trung tâm Tuyển sinh:

- Xây dựng kế hoạch tổ chức nhập học đợt 1 cho học sinh, sinh viên khoá 50;

- Chuẩn bị danh sách thí sinh nhập học cung cấp cho các đơn vị, đầu mối nhập học;

- Lập sơ đồ các vị trí đón tiếp và quy trình nhập học;

- Cử cán bộ nhận giấy báo nhập học, phát phiếu tiếp nhận và hướng dẫn HSSV hoàn thành hồ sơ nhập học;

- Tổng hợp, biên chế danh sách HSSV các lớp sau khi nhập học.

2. Phòng Đào tạo:

- Cử cán bộ phối hợp, thực hiện các bước nhập học.

- Xây dựng kế hoạch học tập các hệ gửi các khoa để thông báo cho HSSV khi nhập học.

3. Phòng Tổ chức - Hành chính và Đoàn TNCSHCM:

- Bố trí bảo vệ đảm bảo an ninh trật tự; chuẩn bị nước uống, công tác vệ sinh;

- Xây dựng kế hoạch, bố trí 20 thanh niên tình nguyện “Tiếp sức đến trường” hướng dẫn HSSV khoá mới nhập học;

- Tổ chức trông giữ xe miễn phí cho thí sinh nhập học.

4. Phòng Công tác chính trị HSSV:

- Thu hồ sơ học sinh, sinh viên tại 3 vị trí nhập học;

- Tiếp nhận hồ sơ đối tượng diện chính sách, chuyển nghĩa vụ quân sự, giấy thay đổi nhân khẩu.

- Tiếp nhận và bố trí phòng cho HSSV đăng ký ở nội trú.

- Phát phiếu ăn trưa miễn phí cho phụ huynh và học sinh có nhu cầu.

- Xây dựng kế hoạch thực hiện tuần sinh hoạt ngoại khóa cho HSSV hệ Cao đẳng, Cao đẳng nghề, TCCN24T sau nhập học.

5. Phòng Tài chính - Kế toán:

Chuẩn bị các loại hoá đơn, phiếu thu, phân công cán bộ thu học phí, các khoản lệ phí theo quy định tại 03 đầu mối nhập học.

6. Phòng Kế hoạch kỹ thuật và QTTB:

Chuẩn bị cơ sở vật chất đảm bảo cho tổ chức nhập học gồm: Bàn, ghế, quạt, ánh sáng tại các vị trí đón tiếp học sinh.  

7. Trung tâm Giáo dục Hàn Quốc và Trung tâm Seiko

Chuẩn bị các thông tin tuyển sinh đào tạo Ngoại ngữ, Tin học, du học, Thực tập sinh… phát cho HSSV và phụ huynh đến làm thủ tục nhập học.

8. Các khoa và Trung tâm GDTHPT

- Mỗi đơn vị cử 01 đ/c lãnh đạo khoa và tối thiểu 01 giáo viên làm đầu mối tiếp nhận HSSV nhập học;

- Phổ biến kế hoạch học tập cho học sinh, sinh viên;

- Phối hợp với phòng Công tác CTHSSV cử cán bộ lâm thời các lớp;

- Lập danh sách (bổ sung) trích ngang các hệ đào tạo.

Trên đây là kế hoạch nhập học đợt 1 cho HSSV khoá 50, yêu cầu các đơn vị căn cứ nội dung kế hoạch chủ động thực hiện các công việc được giao. Trong quá trình thực hiện có vấn đề gì vướng mắc trao đổi lại với Trung tâm Tuyển sinh để cùng phối hợp giải quyết./.

TT Tuyển Sinh