Ngày đăng: 27/12/2016

TẬP HUẤN KỸ NĂNG CÔNG TÁC ĐOÀN CHO CÁN BỘ CÁC CHI ĐOÀN TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

[Bcit] - Tập huấn kỹ năng công tác Đoàn cho cán bộ các chi đoàn trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp

Thực hiện hướng dẫn số 62 HD/TĐTN-TCKT ngày 25/11/2016 của BCH Tỉnh đoàn Bắc Giang về việc “Tổ chức Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS HCM tỉnh Bắc Giang lần thứ XVI”. Được sự nhất trí của Đảng ủy, Lãnh đạo Nhà trường, Ban chấp hành Đoàn trường triệu tập cán bộ đoàn các lớp, đai diện các Liên chi đoàn tham dự lớp tập huấn cách thức tổ chức đại hội Đoàn các cấp vào sáng ngày 24/12/2016.

Tại buổi tập huấn, đồng chí Nguyễn văn Khôi, trưởng ban Thanh niên trường học Tỉnh Đoàn Bắc Giang đã giới thiệu cách thức tổ chức Đại hội chi đoàn bao gồm: nội dung, hình thức và trình tự tiến hành, các quy định của một kỳ đại hội, nhiệm vụ cụ thể của ban chấp hành Đoàn,… Đồng thời đồng chí cũng giải đáp những thắc mắc trong việc hoạt động Đoàn cơ sở cho các bạn HSSV.

            Buổi tập huấn đã mang lại nhiều kiến thức bổ ích cho đội ngũ cán bộ Đoàn các lớp, góp phần chuẩn bị tốt đại hội Đoàn cơ sở và tiến tới các kỳ đại hội Đoàn cấp trên.

Thanh Xuân