Ngày đăng: 30/08/2013

Thông báo về việc nghỉ ngày Lễ Quốc Khánh 2⁄9⁄2013

Căn cứ qui định của Nhà nước về nghỉ ngày lễ Quốc Khánh 2⁄9⁄⁄2013, Nhà trường thông báo kế hoạch như sau:

1. Đối tượng: Toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học sinh, sinh viên của trường

2. Thời gian nghỉ: 01 ngày : Thứ Hai, ngày 02/09/2013

Cán bộ viên chức và học sinh sinh viên Nhà trường tuyệt đối chấp hành những qui định của nhà nước, địa phương về việc giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông trong thời gian nghỉ.

P TCHC