Ngày đăng: 28/04/2014

THÔNG BÁO VỀ LỊCH THI VÀ DANH SÁCH PHÒNG THI LẦN 2 CAO ĐẲNG K46 KỲ 3

Trường Cao đẳng kỹ thuật Công nghiệp, Phòng Đào tạo thông báo:

Kế hoạch tổ chức thi lân 2 hệ cao đẳng chính quy K46 như sau:

    - Ngày 6/5/2014 :+ Sáng 7h30' - 9h00': Thi Sức bền vật liệu, Điện tử cơ bản, Xác suất thống kê, Kế toán doanh nghiệp tại B305

                               + Từ 9h00' - 10h30': thi Nguyên lý cắt, Khí cụ điện, Điều khiển điện khí nén, Quản trị kinh doanh

    - Ngày 7/5/2014 thi các môn:Máy điện, Đường lối CM ĐCSVN, Chế tạo phôi, Tiếng Anh 3, Autocad, Kỹ thuật xung-số, Đo lường cảm biến

Chú ý: - Phòng Đảm bảo chất lượng căn cứ lịch thi rà soát lại giáo viên coi thi đảm bảo đúng quy chế;

              - Các đơn vị gửi danh sách giáo viên coi thi về phòng ĐBCL.
 
Nội dung chi tiết xem tại đây

Phòng Đào tạo