Ngày đăng: 18/08/2014

LỊCH HỌC TẬP “TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN - HSSV” NĂM HỌC 2014 -2015 Khối: Trung cấp chuyên nghiệp và Trung cấp nghề - Khóa 48

Thực hiện Kế hoạch số 663⁄KH- CĐKTCN ngày 14⁄8⁄2014 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp về việc tổ chức “tuần sinh hoạt công dân – HSSV” nhà trường bố trí lịch học như sau:

1. Thời gian: từ ngày 25/8/2014    đến   29/8/2014              Địa điểm: tại Hội trường lớn.

2. Nội dung :

TT

Ngày

Thời gian

Nội dung

 

Giảng viên

 

Trực nhật

1

Thứ hai

25/8/2014

 

13h30 đến 15h00

     Chương trình công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh niên trường học năm học 2014 – 2015; Giao lưu văn nghệ HSSV khóa 48 với đội văn nghệ nhà trường.

Đ/c: Vũ Văn Giang - BT Đoàn trường

Các lớp Khoa Điện - Tự động hóa

15h30 đến 16h30

      Phổ biến chuẩn đầu ra của các ngành đào tạo và mục tiêu đào tạo của từng ngành; Thông báo Kế hoạch đào tạo; Phổ biến chương trình đào tạo của từng ngành; Thông báo kế hoạch, thời khóa biểu học chính khóa.

Đ/c: Hoàng Văn Đôn – TP. Đào tạo

2

Thứ ba

26/8/2014

 

13h30đến 16h30

       Phổ biến các Quy chế, quy định về công tác HSSV: Quy chế xếp loại học tập và xếp loại rèn luyện đao đức; nội quy , quy định của trường như: nghiêm cấm hút thuốc lá; thực hiện đeo thẻ; xử lý nghỉ học không phép, nộp học phí muộn,…; Phổ biến các chế độ, chính sách liên quan đến HSSV và hướng dẫn trình tự thực hiện; Một số nhiệm vụ trọng tâm về công tác HSSV năm học 2014- 2015.

     * Viết bài thu hoạch

 

Đ/c: Nguyễn Thị Thu Hương – P. Hiệu trưởng

Các lớp Khoa Điện tử - Tin học

 

3

Thứ tư

27/8/2014

 

13h30 đến 15h00

       Các nội dung về chủ quyền biển, đảo và chiến lược biển của Việt Nam, Tuần lễ Biển và hải đảo, ngày Đại dương thế giới. Hình thức và phương pháp đấu tranh giữ vững chủ quyền biển, đảo Việt Nam.

Đ/c: Ngô Quốc Hưng – P. Bí thư Đảng ủy nhà trường

Các lớp Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh

15h30 đến 16h30

       Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm.

Tổ giáo viên chính trị

4

Thứ năm

28/8/2014

 

13h30 đến 15h00

       Phổ biến quy chế, quy định về đào tạo; Giới thiệu về hệ liên thông CĐ,ĐH; Một số nhiệm vụ trọng tâm năm học 2014-2015 của nhà trường.

Đ/c: Nguyễn Thanh Hải – Phó HT

Các lớp Khoa Cơ khí chế tạo - Công nghệ May & Xây dựng

15h30 đến 16h30

      Công tác giáo dục thể chất và các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao; Công tác y tế: khám sức khỏe đầu năm, ý nghĩa và trách nhiệm của việc tham gia bảo hiểm y tế và bảo hiểm thân thể.

Đ/c: Hà Duy Hòa – P. Trưởng phòng CTHS

5

Thứ sáu

29/8/2014

 

13h30 đến 15h00

      Giáo dục pháp luật; Giáo dục phòng chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS; giáo dục phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội; Tác hại của trò chơi điện tử có nội dung xấu; Giáo dục an toàn giao thông và công tác bảo đảm an ninh trật tự trường học.

Đ/c: Vương Thế Hiệp – P. Trưởng phòng xây dựng phong trào công an tỉnh Bắc Giang

Các lớp Khoa Cơ khí động lực - Công nghệ hóa & Môi trường

15h30 đến 16h30

* Viết bài thu hoạch

Đ/c: Hòa, Tuấn – P. CTHS

* Ghi chú:

- HSSV tập trung tại hội trường vào lúc 7h00 hàng ngày, GVCN tổ chức ổn định lớp kiểm tra sĩ số HSSV của lớp mình báo cho giáo viên trực ban vào đầu giờ học; đôn đốc lớp làm trực nhật theo lịch phân công;

- Phòng tổ chức chuẩn bị hội trường, tăng âm loa máy, nước uống cho giáo viên và HSSV;

- Phòng CTHS cử cán bộ làm công tác trực ban, ổn định lớp lúc ban đầu và theo dõi lớp trong quá trình học;

- Giáo viên giảng dạy phải chuẩn bị đầy đủ giáo án trước khi giảng dạy.

Phòng công tác học sinh