Ngày đăng: 15/12/2014

Thông báo lịch thi học kỳ I năm học 2014-2015 khóa 47, 48

[Bcit] - Thông báo lịch thi học kỳ I năm học 2014-2015 khóa 47, 48

Phòng Đào tạo Thông báo lịch thi học kỳ I năm học 2014-2015 khóa 47, 48; Lịch thi cụ thể cho từng môn, từng lớp xem file đính kèm dưới đây:

Lịch thi Cao đẳng chính quy khóa 47 

Lịch thi TCCN khóa 47

Lịch thi Cao đẳng chính quy khóa 48

Lịch thi TCCN khóa 48

Phòng Đào tạo