Ngày đăng: 20/04/2015

Thông báo về việc tăng cường công tác giữ gìn an ninh trật tự và Nội quy ra vào đơn vị năm 2015

Thực hiện kế hoạch tăng cường công tác giữ gìn an ninh trật tự năm 2015. Hiện nay tình hình an ninh trật tự trong Trường có nhiều diễn biến phức tạp. Gần đây một số đối tượng đã trà trộn vào trường gây mất ANTT. Để nâng cao tinh thần cảnh giác, phòng ngừa trộm cắp tài sản và thực hiện nghiêm Nội quy ra vào Trường. Nhà trường thông báo tới toàn thể Cán bộ, Giáo viên, Công nhân viên, Học sinh, Sinh viên trong trường một số nội dung sau:

1. Toàn thể Cán bộ, Giáo viên, Công nhân viên, Học sinh, Sinh viên thực hiện nghiêm túc Nội quy, quy định ra vào Trường;

2. Khách đến liên hệ công tác phải xuất trình chứng minh thư hoặc giấy tờ liên hệ công tác cho Tổ bảo để được cấp thẻ khách.

3. Các Phòng, Khoa, Trung tâm đang thực hiện việc liên kết đào tạo, sản xuất với các đơn vị bên ngoài phải có kế hoạch đăng ký với Tổ bảo vệ, phòng Tổ chức Hành chính để tiện cho việc quản lý khách đến làm việc và bảo vệ  tài sản của Nhà trường;

4. Cán bộ, Giáo viên, Công nhân viên muốn làm việc ngoài giờ, các ngày lễ đều phải báo cáo với Trưởng đơn vị và phòng Tổ chức Hành chính;

5. Xe của Cán bộ, Giáo viên, Công nhân viên, Học sinh, Sinh viên và khách đến công tác phải để đúng nơi quy định và theo sự hướng dẫn của bộ phận trực bảo vệ (Tổ bảo vệ không chịu trách nhiệm đối với các phương tiện của các cá nhân đến chơi thể thao, làm việc riêng, ngoài giờ làm việc và xử lý nghiêm đối với các phương tiện để không đúng nơi quy định.

6. Hết giờ làm việc Cán bộ, Giáo viên phải tắt điện và kiểm tra các thiết bị sử dụng trong phòng học, phòng làm việc, nhà xưởng và hành lang tòa nhà;

7. Các đ/c Trưởng đơn vị tăng cường kiểm tra rà soát các thiết bị thuộc đơn vị mình quản lý. Kịp thời báo cho các phòng chức năng, lực lượng bảo vệ của trường các trường hợp thấy khả nghi để được hỗ trợ và xử lý kịp thời.

8. Nhà trường không chịu trách nhiệm đối với tài sản đã được bàn giao cho các đơn vị hay cá nhân khi xảy ra mất mát.

Phòng Đào tạo