Ngày đăng: 27/04/2015

Kế hoạch và Lịch thi tốt nghiệp năm học 2014 - 2015

Kế hoạch thi tốt nghiệp các khoá 46 hệ Cao đẳng, Cao đẳng nghề, TCCN 36 tháng, TCN 36 tháng và khoá 47 hệ TCCN 24 tháng

Thực hiện tiển độ đào tạo năm học 2014 - 2015; Nhà trường xây dựng kế hoạch thi tốt nghiệp cho các lớp hệ Cao đẳng chính quy, Cao đẳng nghề, TCCN 36 tháng, TCN 36 tháng khoá 46; hệ TCCN 24 tháng khoá 47 xem chi tiết file đính kèm dưới đây.
 

Phòng Đào Tạo