Ngày đăng: 03/06/2015

Thông báo về việc trả tài liệu năm học 2014 - 2015

Phòng Đảm bảo chất lượng xin thông báo toàn thể sinh viên khóa 46 và bậc TCCN 24 tháng khóa 47 về việc trả tài liệu mượn Thư viện như sau:

1-  Đối với học sinh sinh viên khóa 46 và bậc TCCN 24 tháng khóa 47 trả giáo trình, tài liệu tham khảo của Thư viện trước ngày 10/06/2015; vào giờ hành chính các ngày trong tuần.

2-  Sau thời hạn đã quy định, các lớp không đến làm thủ tục nêu trên, nhà trường sẽ không được xác nhận thủ tục ra trường.

3- Địa điểm trả sách:  Tại Thư viện, tầng 1, Nhà đa năng.

Danh sách nợ tài liệu thư viện cụ thể xem tại đây.

Thư viện