Ngày đăng: 16/06/2015

Thông báo về danh sách phòng thi và số báo danh, kỳ thi tốt nghiệp năm học 2014 - 2015

[Bcit] -Danh sách phòng thi và số báo danh kỳ thi tốt nghiệp hệ cao đẳng chính quy khóa 46, TCCN 24 tháng khóa 47 và cao đẳng nghề khóa 46

Phòng Đào tạo thông báo về danh sách phòng thi và số báo danh kỳ thi tốt nghiệp năm học 2014-2015 đối với các hệ cụ thể như sau:

1. Hệ TCCN 24 tháng Khóa 47  tại đây.

2. Hệ cao đẳng chính quy khóa 46

3. Hệ cao đẳng nghề khóa 46 

Chú ý: HSSV khi đi thi mang theo thẻ sinh viên hoặc CMND

Phòng Đào tạo