Ngày đăng: 21/03/2023

Thông báo Kết quả kỳ tuyển dụng viên chức năm 2022

[BCIT] Trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghiệp Thông báo Kết quả kỳ tuyển dụng viên chức năm 2022

Nội dung chi tiết thông báo: xem tại đây./.

Quyết định Công nhận kết quả Tuyển dụng viên chức Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp năm 2022: xem tại đây./.

Phòng TCHC-QT