Ngày đăng: 09/03/2023

Thông báo điều chỉnh lịch kiểm tra, sát hạch (vòng 2) kỳ tuyển dụng viên chức 2022

Thông báo điều chỉnh lịch kiểm tra, sát hạch (vòng 2) kỳ tuyển dụng viên chức 2022

Nội dung chi tiết xem tại đây./.

Phòng TCHC-QT