Ngày đăng: 01/01/2024

Thông báo xét chọn trao học bổng Hessen CHLB Đức năm học 2023-2024

Căn cứ công văn số 1334⁄HTQT ngày 30⁄10⁄2023 của Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thông báo Chương trình xét cấp học bổng của Bộ khoa học và Nghệ thuật bang Hessen và Tổ chức Hỗ trợ Đại học Thế giới CHLB Đức cho sinh viên Việt Nam năm học 2023-2024, cụ thể:

Tiêu chí để được xem xét cấp học bổng bao gồm:
1. Kếtt quả học tập Học kỳ I năm học 2023-2024 tích lũy đến thời điểm hiện tại đạt từ 7,5 điểm trở lên.
2. Hoàn cảnh gia đình khó khăn hoặc con thương binh, liệt sĩ hoặc là người dân tộc thiểu số hoặc trường hợp khó khăn khác.
3. Hiện không nhận hỗ trợ học bổng của tổ chức cá nhân nào khác.
4. Tham gia hoạt động xã hội (tiêu chí ưu tiên) như: hiếu máu nhân đạo, thanh niên tình nguyện hỗ trợ đồng bào bão lụt, thiên tai, giao thông hoặc hình thức khác.
Đề nghị mỗi Khoa đề xuất 01 sinh viên hệ cao đẳng khóa 56 có kết quả học tập, hoàn cảnh khó khăn (ưu tiên người dân tộc thiểu số) và hoạt động xã hội tích cực theo các tiêu chí trến, Nhà trường sẽ lựa chọn 03 sinh viên xuất sắc nhất để đề nghị cấp học bổng.
Thời gian nộp về phòng Tuyển sinh và Công tác HSSV trước 16h00 Thứ Sáu, ngày 12/01/2024 cho đ/c Nguyễn Thị Thu Hương đúng thời gian quy định.

Ban biên tập Website