Ngày đăng: 02/01/2024

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2023

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp thông báo tuyển dụng viên chức năm 2023, cụ thể như sau:

Thông báo tuyển dụng viên chức (điều kiện, tiêu chuẩn, ...): xem tại đây./.

Tải về mẫu Phiếu đăng ký dự tuyển tại đây./.

Ban biên tập Website