Ngày đăng: 04/05/2023

Kế hoạch tổ chức Ngày hội Hiến máu tình nguyện hưởng ứng Chiến dịch “Những giọt máu hồng” – hè và Chương trình “Hành trình đỏ” năm 2023

[bcit]- Kế hoạch tổ chức Ngày hội Hiến máu tình nguyện hưởng ứng Chiến dịch “Những giọt máu hồng” – hè và Chương trình “Hành trình đỏ” năm 2023

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm./.

Hội CTĐ