Ngày đăng: 06/03/2023

Thông báo lịch kiểm tra, sát hạch (Vòng 2) kỳ tuyển dụng viên chức năm 2022

Thông báo lịch kiểm tra, sát hạch (Vòng 2) kỳ tuyển dụng viên chức năm 2022

Nội dung chi tiết xem tại đây./.

Phòng TCHC-QT