Ngày đăng: 07/08/2014

Thông báo kế hoạt Sinh hoạt tuần công dân khóa 48 bậc Cao đẳng, Cao đẳng liên thông, Cao đẳng nghề năm học 2014 - 2015

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2014 – 2015. Để triển khai, tổ chức tốt công tác sinh hoạt cho HSSV khóa 48 bậc Cao đẳng, Cao đẳng liên thông, Cao đẳng nghề. Nhà trường thông báo kế hoạch, nội dung hoạt động chính của tuần sinh hoạt cho HSSV khóa 48 bậc Cao đẳng, Cao đẳng liên thông, Cao đẳng nghề như sau:

I. Sinh hoạt đầu khóa

1. Thời gian: ngày 11/8/2014 (thứ 2)

- Từ 7h30 đến 8h30: lãnh đạo khoa sinh hoạt với HSSV các lớp

- Từ 9h00 đến 10h00: GVCN sinh hoạt với lớp chủ nhiệm.

- Từ 10h30 đến 11h30: HSSV tập trung tại Hội trường lớn để phân công lao động

2. Địa điểm

a. Lãnh đạo khoa sinh hoạt với HSSV các lớp:

- Khoa Điện – Tự động hóa                                                         Hội trường lớn

- Khoa Điện tử - Tin học                                                               Phòng 401B

- Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh                                        Phòng 707 nhà đa năng      

- Khoa Cơ khí chế tạo – Công nghệ May & Xây dựng            Phòng 701 nhà đa năng

- Khoa Cơ khí động lực – Công nghệ hóa & Môi trường       Phòng 202C  

b. GVCN sinh hoạt với lớp: Các khoa bố trí địa điểm

3. Nội dung sinh hoạt

a. Đối với khoa:

- Nhận xét, đánh giá quá trình đào tạo của khoa trong năm học 2013 – 2014; nêu những kết quả đạt được và những tồn tại cần khắc phục trong năm học tới.

- Việc chấp hành an ninh trật tự, an toàn giao thông; các nội quy, quy chế của nhà trường.

- Phổ biến kế hoạch, phương hướng nhiệm vụ năm học 2014 – 2015 của khoa và nhà trường.

b. Đối với GVCN sinh hoạt lớp:

- Nhắc lại một số điểm cơ bản trong nội quy, quy chế xếp loại học tập và rèn luyện đạo đức.

- Nhắc lại một số điểm cơ bản Quy định về hình thức kỷ luật đối với HSSV của nhà trường.

- Triển khai phương kế hoạch hoạt động và phương hướng nhiệm vụ năm học 2014 – 2015 của lớp.

- Nhắc nhở HSSV nộp học phí đúng kỳ hạn.

II. Lao động xây dựng quỹ “Những trái tim hồng hướng về biển đảo”:

1. Thời gian: Từ ngày 12 đến hết ngày 15 tháng 8 năm 2014

2. Địa điểm: Các lớp được phân thành các nhóm có danh sách kèm theo

3. Công việc thực hiện: Thực hiện theo sự phân công của giáo viên phụ trách

III. Tổ chức thực hiện:

1. Phòng Công tác học sinh: Chủ trì phối hợp với các khoa và Đoàn TN thực hiện; Liên hệ nhận các công trình, phần việc để gây quỹ ủng hộ biển đảo; Tổng hợp báo cáo đánh giá kết quả đợt sinh hoạt.

2. Đoàn TNCS HCM nhà trường: Chủ trì tổ chức các hoạt động, lao động tạo ra sản phẩm để ủng hộ biển đảo.

3. Các khoa: Tổ chức triển khai các nội dung trong kế hoạch; Cử giáo viên quản lý, đôn đốc nhắc nhở HSSV trong quá trình lao động.

4. Phòng Tổ chức hành chính: chuẩn bị nước uống, xe ôtô 24 chỗ để đưa đón đội TNTN đi làm nhiệm vụ.

5. Phòng Quản trị đời sống: Chuẩn bị vật tư, dụng cụ; cử cán bộ kỹ thuật hướng dẫn, giám sát HSSV thực hiện việc quét vôi, ve tại các xưởng Tiện 1, Tiện 2, Tiện 3, Phay - Bào và khu vực tường rào phía cổng trường.

Nhận được kế hoạch này, yêu cầu các Phòng, Khoa thông báo cho toàn thể giáo viên chủ nhiệm và HSSV của đơn vị mình biết để thực hiện, Sau khi tổ chức các khoa gửi biên bản sinh hoạt về phòng CTHS để tổng hợp, báo cáo với Giám hiệu./.

Nội dung phân công chi tiết xem tại đây.

Phòng công tác học sinh