Ngày đăng: 29/04/2014

Kết quả rèn luyện Học kỳ I (Năm học 2013-2014) các khóa: 45, 46, 47 các bậc đào tạo chính qui

THÔNG BÁO Kết quả rèn luyện Học kỳ I (Năm học 2013-2014) các khóa: 45, 46, 47 các bậc đào tạo chính qui

Căn cứ vào cuộc họp ngày 29/04/2014 của Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện của HSSV trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp, Phòng Công tác Học sinh thông báo kết quả rèn luyện Học kỳ 1 (năm thứ 3) K45 bậc Trung cấp chuyên nghiệp đào tạo 36 tháng; Học kỳ I (năm thứ 2) K46 và Học kỳ I (năm thứ 1) K47 các bậc đào tạo chính qui.

HSSV nào có ý kiến liên hệ Phòng Công tác Học sinh (gặp cô Mai) để giải đáp.

Hạn cuối: Ngày 06/05/2014 (Thứ ba), sau ngày này Nhà trường sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết.

Kết quả chi tiết xem file đính kèm

 ĐRL HK1-NT3 - K45 TCCN 36T

HK1 NT1-K47CĐLT

HK1 NT1-K47TCCN36T

HK1 NT2 - K46 CĐN

HK1 NT2 - K46TCN30T

HK1 NT2-K46TCCN36T

hk1-nt1 - K47CĐN  

hk1-nt1 - K47TCCN24t

HK1-NT1-K47CĐCQ

HK1-NT2-K46TCCN24T

HK1-NT3 - K46CĐCQ

Kết quả rèn luyện Học kỳ I (Năm học 2013-2014) các khóa 45, 46, 47 các bậc đào tạo chính qui

Phòng Công tác học sinh